Skip to content

Оригинал Ws3-y 24V / 36V / 48V / 60V / 72V Electro Авто E-bike Scooter Бесколлекторный мотор Тестер контроллера


Price:
748 руб.

Free Shipping

всего за 748 руб. , купить
Ws3-y 24V / 36V / 48V / 60V / 72V Electro Авто E-bike Scooter Бесколлекторный мотор Тестер контроллера
от интернет-магазина в Китае.